NYUGAT-MAGYARORSZÁGI

KÖRZETI KOLPING SZÖVETSÉG

Az emberi munka minőségét a lélek határozza meg. Az alkotás ugyanis nem más, mint a lélek visszatükröződése. 
(Adolf Kolping)
Szent László Kolping Család Egyesület

Városunkban a Kolping Család 1991 augusztusában 59 fővel, a Magyar Kolping Szövetség 35. egyesületeként alakult meg, dr. Mail József apát úr vezetésével. Ma Szent László Kolping Család a neve, lelki vezetője Salgó Ferenc prézes, a jelenlegi létszám 60 fő felett van, ebből mintegy 18 fő alkotja az Ifjúsági Csoportot.
A mai Szent László Kolping Család a 115 évvel ezelőtt, 1892. május 8-án megalakult Római Katolikus Legényegylet jogutódja, amely évtizedeken át a Török Bálint utcai katolikus iskolában tartotta összejöveteleit. Egyesületünk a katolikus egyház keretein belül működik. Célunk összefogni azokat, akik olyan megértő közösségre vágynak, ahol azonos felfogású emberekkel találkozhatnak. A Kolping Család teret ad a hívő, tevékeny embereknek életkortól, társadalmi helyzettől, illetve iskolai végzettségtől függetlenül.

Egyesületünk célja a magyar és a nemzetközi Kolping mozgalom céljaival összhangban többek között:

  • segítség az Egyesület tagjainak abban, hogy képesek legyenek keresztényként helyt állni az életben, munkában, hivatásban, házasságban, családban,
  • a közjót szolgálni, valamint az egyház és a társadalom folyamatos megújulásában közreműködni.

Az embereknek nagy szükségük van az irányító, útbaigazító eszmékre a mai, az értékrend szemszögéből nézve kiüresedő világban. Mindenkinek szüksége van egy biztos pontra, amit a mi életünkben a keresztény értékrend jelent. Ez világít előttünk lámpásként, csak rajtunk múlik, hogy mennyire akarjuk megismerni és vállalni hitünk világosságát. Hála Istennek, még napjainkban is sokan vannak azok, akik hitüket nem csak vasárnap, hanem a hétköznapokban is szeretnék megélni.

A világi boldogsághoz nem elég az anyagi jólét, ahhoz valami plusz is kell. Ez az, amit a hit nyújt nekünk, és ez az, aminek a közvetítésében a Kolping Család Egyesület felelőséget vállal, mert mi egy katolikus hazaszerető közösség vagyunk, amely egyházunk és embertársaink szolgálatát tartja feladatának.

Mozgalmunk legfőbb üzenetei:

  • Légy jó családapa, családanya, felelős keresztény, kiváló szakember és jó hazafi.
  • Légy tisztességes ember, munkádat végezd becsületesen, élj az Evangélium szerint, tegyél tanúságot Krisztusról!
  • Világi apostolkodással építsd Isten országát a munkahelyeden, barátok közt, ismerősök és ismeretlenek között.

Egyesületünk a pápai Szent Anna Plébánia területén működik – természetesen tagjai nem csak e területről vannak –, így az egyházi elnök a Plébánia plébánosa Salgó Ferenc. Az Ő személye nagyon kedvezően befolyásolja az Egyesület eredményes és hasznos munkáját.

Havonta kétszer találkozunk, amikor imádsággal, elmélkedéssel és énekléssel irányítjuk lelkünket mind jobban Isten felé. Rendszeres találkozásaink mellett tartalmas kulturális és szabadidős programokat szervezünk, melyekre minden embernek szüksége van, hogy erőt meríthessen a mindennapok feladataihoz. Minden évben majálison megünnepeljük Szent Józsefet a munkást.

Az elmúlt évek nehézségei olyan tevékenységre ösztönözték egyesületünk tagjait, melyek erősítették nem csak az összetartozás szükségességét, hanem a munka örömét is. Erőnkhöz mérten mindent elkövettünk, hogy segítsünk a rászorulókon. Tartalmas programokat szerveztünk nem csak tagjainknak, de minden érdeklődő számára is. Előadásaink, szemináriumaink alkalmával mindig a keresztény értékeket tartottuk szem előtt.

Reméljük, eme rövid bemutatkozásunk felkeltette érdeklődéseteket. Amennyiben részletesebb információkat szeretnétek kapni egyesületünkről, minden második pénteken este 5 órától megtaláltok minket a Fő utca 2. szám alatti egyesületi helyiségünkben a Pedagógus Műv. Otthon udvarában, vagy a Szent Anna Plébánián.

Kolping idézettel szeretnénk megköszönni figyelmedet:

„Az első, amivel az ember az életében találkozik,
és az utolsó, ami után kinyújtja a kezét,
amije van, ha nem is becsüli meg,
az a családi élet”

Programajánló

2013. február 23.
Elnökök találkozója
Pápa

2013. március 2.
Országos nagyböjti lelki nap
Eger

2013. április
Istenes versek szavalóversenye
PápaAktuális

SZJA 1+1% felajánlás
Dunántúli Regionális Kolping Szervezet Alapítványa
18913165-1-19